Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování

Jménem pana ředitele obvodního ředitelství i našich kolegů, kteří v době vyhlášených mimořádných opatření v souvislosti s ochranou obyvatelstva a s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění Covid-19 působili v tzv. první linii, děkujeme panu Pierru Mememu, jakož i veškerému personálu podílejícímu se na přípravě stravy pro složky integrovaného záchranného systému, včetně strážníků Obvodního ředitelství městské policie Prahy 13. Chceme tímto vyslovit celému kolektivu restaurace Kastrol mimořádné uznání a velké poděkování za to, s jakým nasazením a ochotou zajišťovali servis pro naše strážníky. Bylo to velmi solidární gesto, které upřímně ocenili všichni v terénu sloužící kolegové.
Taktéž děkujeme všem slušným a ohleduplným lidem v Praze 13, kterých byla naprostá většina, za nezištnou pomoc a podporu při naší práci v době mimořádných opatření.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP