Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Společně dokážeme dělat i zázraky


Dodneška žádná země nemůže říct, že v dlouhodobém horizontu virus, který postavil každého z nás do úplně nové situace, zvládla. Krize bohužel stále trvá a zatím v podstatě nikdo nedokáže přesně říct, jak se dál bude vyvíjet. Co dnes už ale víme je to, jak jsme se k nastalé situaci dokázali postavit a co jsme zatím pro pozitivní výsledek dokázali udělat. A protože žijeme v Praze 13, pojďme obrátit naši pozornost právě sem. A možná rovnou na oblasti, které v rámci Prahy 13 pandemie ovlivnila asi nejvíc – jsou to oblasti sociální a školství.

Pandemie obrátila výuku ve školách vzhůru nohama

Školy, které musely ze dne na den zavřít, se k vzniklé situaci postavily čelem. Na pomoc povolaly digitální technologie a některé ještě zvládly podělit se o nové zkušenosti, které s sebou bleskurychlá „reforma školství“ přinesla.

• Co se dělo a děje ve FZŠ profesora Otokara Chlupa, když je zavřená, nám prozradila ředitelka školy Zuzana Majstrová.


Na vzniklou situaci jsme byli v podstatě připraveni, protože v posledních dvou letech je naším strategickým cílem zapojit do výuky ICT technologie učitele i žáky. Každý pedagogický pracovník má svůj pracovní notebook, již pět let využíváme cloudové řešení Google Apps. Máme vzdálený přístup ke všem dokumentům a školní administrativě. Druhým rokem pracujeme při výuce s třiceti školními žákovskými notebooky. Ty se nám teď hodily k ještě většímu vybavení pedagogických pracovníků. Máme zaplacené přístupy k online prostředím umimeto. org, projectonlinepractice.com, k programům Matemág a Zatracená čeština. Měli jsme připravené prostředí Microsoft Office 365 a těsně před uzavřením škol jsme s ním už pracovali. V prvních dnech se všichni vyučující zaměřili nejen na co nejrychlejší navázání kontaktu se všemi dětmi a rodiči a na vedení distanční výuky, ale také na zvládnutí techniky. Vznikla dlouhodobá hra, kterou provází pan učitel na videu, zadání práce má nejrůznější formáty, děti mají nadále výběr z mnoha možností, pokračují v sebehodnocení, dostávají už od 1. třídy komplexní úkoly a v neposlední řadě se setkávají on-line či telefonicky, a to jednotlivě, v malých skupinkách, v celých třídách i ročnících. Nadále se schází členové žákovského parlamentu druhého stupně a neformálně probírají, co funguje, co ne, co žákům vyhovuje a jaké mají připomínky. Do výuky se zapojilo i všech čtrnáct asistentů. Rozdělili si práci tak, aby každé dítě zahrnuté do systému naší celoroční podpory ji dostalo i v čase koronaviru. On-line proběhly nebo se plánují i třídní schůzky. I když nemají ve škole své svěřence, pracují naplno i vychovatelky školní družiny. Zvelebují zahradu a pomáhají třídním učitelům svých oddělení a věnují se dětem, které potřebují individuální péči. Obě školní psycholožky poskytují podporu a rady v této náročné situaci žákům, pedagogům i rodičům. Poděkování zaslouží úplně všichni – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, žáci a samozřejmě i rodiče. Všichni byli a jsou úžasní.


• Postřehy ze ZŠ Janského poslal ředitel Jan Havlíček.


Samozřejmě jako v každé škole probíhá i u nás intenzivní distanční výuka formou on-line – přes aplikaci Bakaláři a zasíláním e-mailů. Od žáků máme zpětnou vazbu o jejich práci. Učitelé, kteří nevyužili home office a dál docházejí do školy, pracují ze svých tříd, někteří se navíc věnují i úpravě školního pozemku. Areál jsme celý vyčistili, zbavili náletových křovin, stromy i keře jsme upravili řezem. Celá zahrada dostala nový kabát. Na děti čeká i překvapení, které pro ně z přírodního materiálu postavily paní vychovatelky. Také vznikly bylinková a okrasná zahrádka, o které se budou žáci starat v rámci environmentální výchovy. Stále probíhá spolupráce s Ornitou a děti přes nelehké období distanční výuky aktivně zasílají fotografie ptáků, které nafotily při vycházkách s rodiči. Už je rozpracována příprava herních prvků na asfaltové cestě.


• V době distančního vzdělávání probíhá velice intenzivně on-line výuka i ve FZŠ Trávníčkova, informuje Ilona Žďárská, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.


Protože jsme ve škole začali využívat Office 365, tak se naše komunikace přesunula převážně do aplikace Teams, kde žáci čile komunikují se svými vyučujícími, ale také mohou v rámci týmů spolupracovat a chatovat mezi sebou. Příprava pedagogických pracovníků je pravda náročnější, protože více času stráví neustálým vyhledáváním výukových videí, aplikací, přípravou pracovních listů a prezentací s výkladem a promýšlením, jak látku dětem co nejlépe podat. Žáci díky on-line výuce získali cenné zkušenosti v IT dovednostech, stali se samostatnější a pečlivější. Velký obdiv patří samozřejmě i rodičům, kteří s námi aktivně spolupracují. Zvláště menší děti by se bez jejich pomoci v on-line výuce ztrácely. V rámci výuky vzniklo mnoho zajímavých projektů, autorské tvorby a třeba i krátkých vtipných výukových videí, které nahrály paní učitelky. Myslím, že si rodiče zvláště u menších dětí uvědomili, jak je práce pedagoga náročná a důležitá. Aby čas v karanténě lépe ubíhal a žáci neseděli jenom u počítače, vymyslela paní učitelka Capková výtvarnou soutěž s názvem Virové prázdniny aneb Čas na tvorbu, paní učitelka Zasman zase žáky inspirovala k poslechu hudby nebo zhlédnutí známých oper... Myslím, že se nám změnil žebříček hodnot, stali se z nás slušnější a tolerantnější lidé (snad nám to zůstane) a uvědomili jsme si sílu života, rodiny a přátel.


• Příspěvek o výuce na dálku jsme dostali také ze ZŠ Mohylová.


Koho by napadlo, když poprvé uslyšel, co se děje v daleké Číně, že to postihne i nás. Nikdo jsme na to nebyli připraveni. Ale to by nebyl český národ, aby se s tím nepopral. I přes uzavření školy vzdělávání našich žáků pokračuje. Používáme on-line formu výuky přes aplikaci Microsoft Teams, díky které mohou probíhat videohovory mezi žáky a jejich pedagogy. Protože tuto formu vyučování využívají takřka všichni žáci 1. až 5. tříd, považujeme ji za vhodně zvolenou, úspěšnou a oblíbenou. Tato doba je nová a novému nás i naučila. Až tady ten nepozvaný host nebude, my budeme vědět, že jsme nezaháleli a něco jsme se naučili. A to nové budeme schopni využít i poté. V čase, kdy nemůžeme chodit do školy, se vídáme přes videohovory. Zvládají to i naši prvňáčci. Osobní kontakt však nenahradí. Proto nyní, kdy se můžeme za určitých podmínek společně vídat, vyrážíme do přírody.
Po zimě si naši péči žádá i školní zahrada, proto všichni Mohyláci přidali ruku k dílu a zvelebují záhonky, opatrují zvířátka, připravují skleník... Poslední prázdninový den 31. 8. bude u nás pořádně rušno. V 16.00 se zde totiž sejdou všichni budoucí prvňáčci na Seznamovacím odpoledni. Už 3. 9. od 16.30 bude pro všechny zájemce připravena v areálu školy Burza kroužků. Nabídka všech zájmových aktivit bude do prázdnin zveřejněna na stránkách školy.


• Jak situaci zvládala ZŠ Klausova? Podívejte se.


V této nelehké době se snažíme našim žákům předat informace různými způsoby, napsal nám ředitel školy Petr Neuvirt. Děláme maximum pro to, aby se nám povedlo alespoň trochu nahradit dětem klasickou výuku v lavicích mezi kamarády. Na www.klausovazs.cz/video-distancni-vyuka-na-zs-klausova/ se můžete podívat na kratičké představení naší práce.


• Anglofonní základní škola v Praze 13 má ve třídách malý počet žáků. I díky tomu bylo jednodušší vypořádat se s výzvou, kterou přinesla pandemie Covid-19.


Když se učitelé 11. března dozvěděli, že škola bude ještě téhož dne uzavřena, dětem zadali domácí úkoly pro nejbližší tři dny. Již 16. března se však děti k výuce vrátily, učitelé totiž hned zavedli tzv. on-line výuku. Škola zajistila pokračování výuky českého jazyka, angličtiny, prvouky, předmětu Science, matematiky a dalších předmětů (vlastivěda, přírodověda) prostřednictvím aplikace Skype. V této aplikaci byly vyučovány i hodiny hudební výchovy a hry na flétničku. Žáci s podpůrnými opatřeními měli s učiteli pravidelné individuální hodiny doučování. A jaký je závěr z nucené výuky na dálku prostřednictvím moderních technologií? Škola zavedla nové postupy výuky, které začali využívat děti i učitelé a které již nadále zůstanou neoddělitelnou součástí vyučování. Mnoho z metod, které škola využila, totiž plánuje zachovat i nadále a umožnit svým žákům, kteří jsou doma nemocní nebo pobývají v zahraničí, být se školou v kontaktu i po dobu své nepřítomnosti.

Koronavir zavřel dětem i mateřinky

Bezpečnostní rada Prahy 13 uzavřela 15. března všechny mateřské školy na území městské části Praha 13. Aktuálně tak zareagovala na vývoj situace s šířením viru SARS-CoV-2.

• Situace, která nastala, byla pro nás velice šokující,

napsala nám Hanka Baštová, ředitelka Mateřské školy Ovčí hájek 2177. Naráz jsme byli v mateřských školkách bez dětí a s vědomím, že nevíme, kdy se vše vrátí zpět do normálu. Celá školka se uklidila, vydezinfikovala, vyčistila. Paní učitelky připravily třídní plány, metodické pomůcky a pomohly s tím, co bylo aktuálně třeba. Zapojili se i všichni ostatní pracovníci. Přesto bylo každé ráno, kdy jsme vstupovali do školky bez dětského smíchu a radosti, neuvěřitelně smutné. Na druhou stranu kolektiv školy mohl být se svými rodinami a načerpat energii na další dění. Celou dobu jsme byli ve spojení s rodiči. Dostali jsme řadu krásných e-mailů, obrázků a fotografií. Ale asi nejvíc nás dojímalo, když maminky nabízely pomoc v šití roušek – i na dobu, kdy bude školka opět otevřená. Moc děkujeme za oporu a pochopení.


• Vývoj koronavirové pandemie na území České republiky jsme v Mateřské škole Sluníčko pod střechou bedlivě sledovali.


Hned v začátku jsme zavedli adekvátní hygienická a bezpečnostní opatření, uvádí ředitelka Helena Zdrubecká. Jako první jsme kolektivně (tedy děti a zaměstnanci) zintenzivnili mytí rukou, přestali jsme s dětmi cestovat veřejnými prostředky a pobyt venku omezili na školní zahradu a pěší výlety do Prokopského údolí. Informaci o zavření škol jsme dostali během bruslení na zimním stadionu Bronzová. Sílící nejistota a obavy z nemoci Covid-19 se následně projevily na docházce dětí do školky. Po jejím uzavření jsme ale nezaháleli. Nejdříve jsme pracovali na třídní dokumentaci (vzdělávacích plánech a portfoliích dětí). Po ukončení přestavby části mateřské školy jsme na etapy a v malých skupinkách důkladně uklidili celou školku. Na zahradě jsme sestavili nový kompostér, připravili zeleninové a bylinkové záhony a zasadili nové rostliny. Na děti jsme nezapomněli a ani děti na nás. Přišlo nám od nich spoustu krásných obrázků a dopisů. Pro třídu předškolních dětí a dětí s odkladem školní docházky jsme pak začali organizovat pravidelná týdenní videosetkání přes aplikaci Zoom. Ta nebyla vzdělávací jako u školáků, jejich cílem bylo alespoň na chvíli se vidět s ostatními a sdělit si to „nejdůležitější“. A co jsme si z pandemie odnesli? Minimálně to, že naše práce je ceněná ze strany těch, na kterých nejvíce záleží – tedy dětí. A také schopnost vyjít v nouzi vstříc dosud trochu obávaným moderním technologiím.

• Moc ráda bych prostřednictvím STOPu poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy Píšťalka

za opravdu poctivou práci v době, kdy byla školka zavřená, píše ředitelka Jana Dibelková. Všechno je vydezinfikováno, připraveno a už se na děti moc těšíme. Za vstřícnost a pochopení všech opatření si zaslouží velký dík i rodiče. Věřím, že otevřeme s úsměvem a všechna opatření bez problému zvládneme. Snad už brzy nebudou nutná.

Striktní opatření se nevyhnula ani Domu dětí a mládeže Stodůlky

Jak šel čas v době kononavirové v domě dětí? 23. března, necelé dva týdny po uzavření domu dětí, jsme spustili projekt Domeček on-line, napsala Zdeňka Hiřmanová.

Připravili jsme lekce z různých typů naší činnosti, abychom zůstali s účastníky kroužků ve spojení. Je to i příležitost podívat se na tvorbu dalších lektorů, virtuálně „navštívit“ jiné kroužky a vyzkoušet si nové dovednosti. Zároveň jsme se i my zapojili do nového projektu mitkamjit.cz – portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli od středisek volného času (domů dětí a mládeže z Čech, Moravy i Slezska). Aktivity jsou tříděny podle věku a zaměření a obsahují odkazy na zdroj, odkud příspěvek pochází. Na tomto portálu je přes 2 500 příspěvků. Také jsme se připojili k vlně solidarity, která proudila celou republikou, a našili jsme téměř 500 roušek. Počet se zvýšil ještě o 196, to byly roušky, které nám zcela nezištně lidé přinesli. Všechny jsme potom předali Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, onkologii v Motole a sociálnímu odboru městské části Praha 13. Aby mohli šít i v KD Mlejn, půjčili jsme jim šicí stroje a poskytli i zásobu látek. Velmi intenzivně jsme připravovali také kroužky a zápisy na nový školní rok 2020/2021. Od pondělí 11. května jsme po šedesáti dnech opět zahájili svou činnost a v omezeném rozsahu a za splnění podmínek daných manuálem MŠMT otevřeli kroužky (informace o vrácení peněz za nerealizované kroužky najdete na www.ddmstodulky.cz).

O úrovni společnosti vypovídá i to, jak se chová k těm nejslabším

To, že morální úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se chová k seniorům, nemocným, handicapovaným nebo k dětem, je bezesporu pravda. Už samotný počátek pandemie ukázal, že jsme v tomto ohledu obstáli, protože ochrana nejohroženějších skupin obyvatelstva byla na prvním místě. I když musela přijít řada striktních opatření.


  • Městská část Praha 13 již začátkem března začala rušit hromadné akce pořádané pro seniory, informuje Iva Dvořáčková z odboru sociální péče. První z nich bylo setkání zhruba sto padesáti seniorů ve Spolkovém domě a další následovaly. Již 4. března jsme doporučili všem klubům seniorů omezit svoji činnost. Stejně tak, jako jsme velmi brzy aktivity seniorů postupně omezili, nebo přímo zastavili, tak budeme činnost klubů seniorů velice pozvolna aktivovat. První schůzky klubů bychom rádi obnovili na začátku září. Chápeme, že tato nečinnost je pro mnoho aktivních seniorů již dlouhá. Nicméně při obnovování seniorských aktivit budeme maximálně obezřetní.
    Od prvního případu koronavirové nákazy v ČR přijala naše městská část opatření k zamezení šíření epidemie, dodala vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová. Zrušila všechny společenské akce a přijala zvýšená hygienická opatření.
    Pracovníci odboru sociální péče začali šít roušky ještě před jejich povinným nošením. Jen na náš odbor bylo do 5. května dodáno k další distribuci zhruba 1 000 látkových roušek, které ušili zaměstnanci úřadu, učitelky ze základních a mateřských škol, neziskové organizace, občané naší městské části... Pracovníci našeho odboru distribuovali také velikonoční a potravinové balíčky pro nejpotřebnější rodiny s dětmi, Klokánek v Hostivicích nebo Dětský domov Zbraslav poskytnuté magistrátem. Ve spolupráci s Farní charitou byla potravinová pomoc poskytnuta rovněž lidem bez domova. Ve čtvrtek 19. března byla uvedena do provozu Infolinka pro seniory a občany se zdravotním omezením Prahy 13, kterým byla v desítkách případů ve spolupráci s odborem hospodářské správy a Farní charitou Stodůlky zprostředkována pomoc spočívající v dovozu nákupu, roušek, dezinfekce apod. Na individuální žádost občanů a spolupracujících organizací bylo prostřednictvím infolinky a odboru sociální péče do 5. května distribuováno zhruba 900 látkových roušek a 200 litrů dezinfekce.
  • „Nouzový stav v ČR byl ukončen a není třeba zdůrazňovat, že to bylo pro všechny velice náročné období, jehož následky nás budou provázet ještě hodně dlouho,“ říká Aneta Ečeková Maršálová. „Jelikož jsem optimista, vidím i na této životní etapě mnoho pozitivního. Nesmírně si vážím všech, kteří nemysleli pouze na sebe a nezištně pomáhali všude, kde bylo potřeba. Ze srdce děkuji. A teď trocha čísel: Městská část zajistila cca 100 000 jednorázových ústenek, 2 000 respirátorů, 100 kusů ochranných brýlí, 14 000 kusů rukavic, více jak 6 000 litrů dezinfekce. Jednotlivcům a rodinám bylo rozdáno zhruba 11 500 ks bavlněných ústenek.
    Nic z toho bychom nezvládli, kdyby nebylo dlouhé řady dobrovolníků z celé Prahy 13, členů místní Agendy 21, skautů, zaměstnanců škol a školek, KD Mlejn, pracovníků úřadu, zastupitelů… Díky magistrátu jsme mohli využít cca 8 000 ks sterilizovaných bavlněných ústenek pro potřeby našich škol a školek. Hodně nám pomohla i dodávka 2 000 roušek od žen ve výkonu trestu z pražských věznic. Velké díky patří i Potravinové bance. Mohli jsme tak poskytnout prozatím asi 700 potravinových balíčků rizikovým skupinám – seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo rodinám v tíživé finanční situaci. Nezapomněli jsme ani na děti, které bydlí v Dětském domově Charlotty Masarykové na Zbraslavi, v Domě tří přání či v Klokánku v Hostivicích, na naše Středisko sociálních služeb Prahy 13... Nouzový stav skončil, ale pokud potřebujete bavlněné ústenky, dezinfekci, Seniorskou obálku nebo potravinový pozdrav můžete i nyní použít kontakty: Aneta Ečeková Maršálová, tel. 776 246 938, marsalovaa@praha13.cz; Vít Bobysud, tel. 602 188 225, bobysudv@praha13.cz; Yveta Kvapilová, tel. 702 132 025, kvapilovay@praha13.cz. Společný email: rousky@praha13.cz. Vše budeme vydávat do vyčerpání zásob obyvatelům Prahy 13, kteří jsou z rizikových skupin seniorů, držitelům karet TP, ZTP, ZTP/P a rodičům samoživitelům, nejlépe po předchozí domluvě.“


• Středisko sociálních služeb Prahy 13, jehož zřizovatelem je městská část Praha 13, poskytuje své služby seniorům a zdravotně hendikepovaným občanům, tedy lidem, kteří patří do nejohroženější a zároveň nejzranitelnější sociální skupiny.


Činnost střediska pandemie ovlivnila skutečně výrazně, uvádí ředitel Jiří Mašek. Téměř z hodiny na hodinu se změnilo úplně všechno – vstup do střediska byl zakázán, sociální služby přestaly fungovat, poskytovali jsme je jen seniorům a zdravotně postiženým, kteří byli na pomoc druhých doslova odkázáni. Ukončili jsme i činnost denního stacionáře, dopravní služby pro seniory i činnost všech subjektů, které poskytovaly služby pro seniorskou veřejnost. Na základě vládních nařízení jsme zredukovali pečovatelské služby pouze na donášku stravy, pomoc při osobní hygieně..., vše za přísných hygienických podmínek. Myslím, že nejkritičtější období jsme zvládli velmi dobře. Také proto, že jsme na to nebyli sami. Naše městská část nám poskytla stovky jednorázových i látkových roušek, ochranných rukavic, desítky respirátorů a desítky litrů dezinfekčních prostředků. Hodně nám pomohly i další organizace a v neposlední řadě i jednotlivci. Všem patří upřímný dík. Díky vám jsme mohli těmito nezbytnými ochrannými prostředky vybavit i naše seniory. Jak se říká, všechno je o lidech a já smekám i před zaměstnanci střediska, které koronavirus postavil do první linie. Po celou dobu pracovali s obrovským nasazením. Poskytování registrovaných sociálních služeb bude znovu obnoveno v pondělí 8. června, nicméně i nadále budou platit přísná bezpečnostní a hygienická pravidla.

Eva Černá