Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mladí vám představují Mládí

Současná situace sice neumožnila setkání rodičů s žáky a učiteli v budově naší ZŠ Mládí, ale oblíbeného Dne otevřených dveří jsme se nevzdali a rodičům toto setkání umožnili. Kromě on-line besedy s vedením školy nám v realizaci pomohli i žáci 9. ročníku, kteří se tradičně při dnech otevřených dveří ujímají rolí průvodců po škole. Svým přístupem a otevřeností vždy výmluvně zodpoví i nevyřčené otázky. Letos zcela spontánně natočili video „Mladí vám představují Mládí“, které je ke zhlédnutí na www.zsmladi.cz, doplněné pak v článku přehledem nejčastějších otázek a odpovědí kolem přijímání žáků do 1. tříd. Poděkování patří nejen žákům za jejich pomoc, ale i rodičům, kteří se on-line setkání s vedením školy zúčastnili a kteří disciplinovaně pokládali otázky chatem, kultivovaně reagovali i v takto neosobních, ztížených podmínkách a vyjádřili škole svou podporu v této době, která výrazně prověřuje kvalitu mezilidských vztahů a úroveň komunikace.

Alena Merhautová,
zástupkyně ředitele pro 2.stupeň