Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Účastníci soutěže převzali ceny

Každý rok je měsíc červen spojen s jednodenním festivalem s názvem Den zdraví, pořádaným v rámci místní Agendy 21. Loňský rok jsme bohužel tuto akci museli zrušit, ale zájemci se mohli zapojit do náhradních aktivit.
„Připravili jsme několik akcí na různá zdravotní témata a ti, kteří se zapojili alespoň do dvou z nich, postoupili do losování o hodnotné ceny. Jsem ráda, že jsme alespoň v této formě mohli aktivní účast občanů ocenit a předat všem drobné dárky,“ řekla radní Aneta Ečeková Maršálová.
Ceny předali členové výboru MA 21 radní Aneta Ečeková Maršálová, předseda výboru Vít Bobysud a místopředsedkyně Yveta Kvapilová.

-red-