Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od 27. března do 11. května tohoto roku proběhne v České republice pod záštitou Českého statistického úřadu a ve spolupráci s Českou poštou sčítání lidu, domů a bytů. Oproti minulému sčítání v roce 2011 se nyní zjišťují výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Formulář neobsahuje dotazy na majetkové poměry ani na zdravotní stav. Do sčítání bude letos zapojeno přibližně 12,5 tisíce sčítacích komisařů.
Sčítání je povinné pro všechny osoby (občany i cizince), které mají v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR, a to bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost či zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, či kterým byl udělen azyl. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté) a zahraničních diplomatů. Pro povinné osoby pobývající v době sčítání v cizině bude k dispozici pouze elektronický formulář, distribuce a sběr listinných formulářů v zahraničí probíhat nebudou.
Osoby, které nebydlí na adrese trvalého pobytu, vyplní sčítací formulář za svou domácnost podle svého skutečného (faktického) bydliště, bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Pokud někdo bydlí v bytě, který vlastní, sčítá se na této adrese. Pokud svůj vlastní byt pronajímá, sečtou se na této adrese nájemníci, kteří zde bydlí, nikoli vlastník.
Pokud někdo vlastní byt, ve kterém nikdo nebydlí, formulář za tuto nemovitost se nevyplňuje, tyto neobydlené byty sečtou přímo sčítací komisaři.
V případě, že povinná osoba vlastní rekreační objekt, vyplňuje se sčítací formulář pouze v případě, že v této nemovitosti skutečně bydlí a nevyužívá ji pouze k rekreaci.
Pokud povinná osoba v době sčítání pobývá ve zdravotnickém zařízení, může za ni společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti, není-li to možné, bude tato osoba sečtena v daném zařízení. Pokud to dovolí zdravotní stav, může se sečíst on-line, ne-li, bude s ní individuálně řešeno listinné sčítání.
Sčítaní se zúčastní rovněž lidé bez domova, tyto osoby vyplňují pouze formulář pro osobu, formulář obdrží prostřednictvím některého poskytovatele sociálních služeb, mohou rovněž sami navštívit některé kontaktní místo.
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za nesplnění zákonné povinnosti hrozí sankce až 10 000 Kč. Sčítání bude uživatelsky přívětivější a jednodušší. Sčítací formulář je buď elektronický, nebo tištěný.
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 bude probíhat on-line sčítání, kdy elektronické formuláře bude možné vyplnit z mobilu, tabletu či počítače s připojením na internet, a to přes stránku www.onlinescitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou lze najít v Google Play i App Store pod názvem Sčítání 2021. Elektronický formulář je kromě češtiny dostupný v sedmi jazycích.
Tištěné formuláře pak dostanou pouze ti, kteří se nesečtou on-line, listinné sčítání bude přitom probíhat od 17. 4. do 11. 5. 2021. Sčítací formulář bude doručován v době od 17. 4. do 26. 4. 2021 sčítacím komisařem spolu s odpovědní obálkou. Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz a mají povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném termínu, popř. v jednom náhradním termínu. Každé domácnosti bude standardně předáván jeden sčítací formulář. Tištěný formulář je možné také získat na kontaktních místech, jejichž seznam je umístěn na úřední desce a webových stránkách ÚMČ Praha 13. Na ÚMČ Praha 13 formuláře vyzvednout nelze. Činnost sčítacích komisařů a kontaktních míst bude probíhat v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními. Tištěné formuláře jsou pouze v českém jazyce, u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě lze na žádost obdržet překlady tištěných formulářů (v 7 jazycích). Vyplněný formulář se odevzdává sčítacímu komisaři nebo na kontaktních místech, lze ho rovněž zdarma zaslat v předtištěné odpovědní obálce s logem Sčítání vhozením do poštovní schránky.
Jak vlastně vypadá sčítací formulář? Základní formulář (sčítací formulář pro domácnost) má 16 stran a skládá se ze dvou částí: z části s údaji o bydlení a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Pokud je v domácnosti více než 5 osob, pak je nutné vyplnit ještě dodatečný formulář pro domácnost. Zvláštním druhem je samostatný formulář pro osobu, který je určen pro lidi žijící jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních či pro osoby bez domova.
Za velkou výhodu lze považovat i to, že jeden člen domácnosti může vyplnit údaje, pokud je zná, i za ostatní členy, nebo dokonce i za někoho, kdo žije někde jinde (např. dospělé děti za své rodiče nebo prarodiče).
Pokud po odeslání vyplněného elektronického formuláře zjistíte chybu, lze do 9. 4. 2021 znovu vyplnit a odeslat nový formulář, stejná možnost platí pro listinný formulář s termínem do 11. 5. 2021. Při využití on-line sčítání lze vyplňování dat i přerušit, uložit a později se vrátit k uloženému formuláři a pokračovat ve vyplňování údajů. Potřebnou nápovědu pro vyplňování formuláře obsahuje již samotný formulář. Lze se rovněž obrátit na jakékoli kontaktní místo, na sčítacího komisaře, další informace či pomoc při vyplňování formuláře lze získat na webových stránkách www.scitani.cz, na infolince 274 056 789, prostřednictvím dotazu na adresu dotazy@scitani.cz.
Kontaktní místa budou v provozu od 17. 4. do 11. 5. 2021 na označených přepážkách vybraných poboček pošt a na krajských správách Českého statistického úřadu. K dispozici je infolinka 840 30 40 50. Stránku Sčítání 2021 na najdete na:
Facebook – https://facebook.com/scitani2021,
Instagram – https://instagram.com/scitani2021.
Informace ohledně sčítání naleznete rovněž na webových stránkách www.praha13.cz či na úřední desce ÚMČ Praha 13.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního