Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k poplatku za psa

V březnu obdrželi všichni občané MČ Praha 13, kteří mají přihlášeného psa, složenku k zaplacení poplatku (s výjimkou těch, kteří jsou od poplatku osvobozeni). Poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Roční sazby a splatnosti poplatku za jednoho psa jsou pro MČ Praha 13 následující:

  • v rodinném domě 600 Kč – splatnost do 31. 3. 2021
  • v bytovém domě 1 500 Kč – splatnost 750 Kč do 31. 3. 2021 a 750 Kč do 31. 8. 2021

Výjimkou z těchto sazeb jsou osoby bez příjmů, které pobírají pouze důchod (invalidní, vdovský, starobní, sirotčí) nebo osoby starší 65 let.
Ty po předložení potřebných dokladů platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč se splatností do 31. 3. 2021.
Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Platbu za psa doporučujeme přednostně provádět bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13: (č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména poplatníka a variabilního symbolu ze složenky.
Další možností jsou hotovostní úhrada složenky prostřednictvím poboček České pošty nebo hotovostní úhrada složenky v pobočkách České spořitelny případně přímá hotovostní či bezhotovostní platba v pokladně ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 – dle aktuálních úředních hodin. Případné dotazy směřujte na ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, tel. 235 011 411, cizam@praha13.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků