Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Staňte se pěstouny!

Od 10. do 16. června bude v Praze probíhat v rámci projektu MPSV, zaměřeného na osvětu náhradního rodičovství a zvyšování jeho prestiže, Týden pěstounství. Praha se trvale potýká s nedostatkem dlouhodobých pěstounů, kteří by dětem, jejichž rodiče o ně nemohou z různých důvodů pečovat, poskytli láskyplnou náruč a zajistili pro ně stabilní a bezpečný domov.

MČ Praha 13 se proto k projektu MPSV připojuje a ve dnech 11. a 12. června zve všechny pěstouny, sympatizanty pěstounské péče a případné zájemce o pěstounskou péči na Dny pěstounské péče v MČ Praha 13. Odbor sociální péče ve spolupráci s Dětským centrem Ptáčkov připravuje pro všechny zúčastněné, včetně dětí, bohatý program. Těšíme se na vaši účast!

Za OSP Blanka Vildová