Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BYLO, NEBYLO...


Baví nás psaní, baví nás čtení, baví nás pohádky… A tak není divu, že když jsme všechny naše záliby spojili dohromady, vznikl mezi 1. a 6. třídou FZŠ Trávníčkova krásný a vydařený projekt. Šesťáci v hodinách češtiny napsali pohádky, jejichž úspěšnost si přišli ověřit k těm nejmenším a nejkritičtějším posluchačům. O tom, že se pohádky líbily, svědčily zaujaté výrazy a emotivní reakce prvňáčků. Krátké interaktivní hry mezi jednotlivými pohádkami vtáhly všechny přítomné aktivně do děje a umocnily tak jejich porozumění. Ty nejvydařenější uveřejňujeme na www.zstravnickova.cz. Ať se vám líbí… 

Markéta Vignerová