Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POLYTECHBUS.


Prvňáčci ze ZŠ Mohylová měli možnost setkat se s profesionály v oborech elektrikář a také malíř a truhlář. Ti jim předali malinkou část svých zkušeností a vedli praktické ukázky jednotlivých prací. Žáci se dozvěděli spoustu nových informací, poznali tradiční nástroje a především si samostatně vyrobili krmítko pro ptáčky i ťupkovaný obrázek. Všichni také úspěšně zapojili elektrický obvod, který se rozsvítil i zabzučel. Malí řemeslníci si tvoření báječně užili. 

Kateřina Srbová