Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v době mimořádných opatření

V období nouzového stavu jsme logicky posílili kontrolní a hlídkovou činnost v okolí parků, vnitrobloků, hřišť, obchodů s potravinami, farmářských trhů a ostatních obdobných míst, kde se dá předpokládat větší koncentrace občanů Prahy 13. Prvořadým cílem přijatého opatření není perzekuce obyvatel, ale dohled nad řádným dodržováním mimořádných opatření přijatých vládou a ministerstvem zdravotnictví. Strážníci se zaměřují především na nošení ochrany dýchacích cest a bezdůvodné shlukování osob na veřejných prostranstvích. Prosíme tímto všechny občany, aby svojí slušností sami přispěli k hladkému průběhu našich kontrol. Skutečně je pro nás těžko pochopitelné, proč musíme přistupovat k represím, které jsou v drtivé většině případů vyvolány naprostou neochotou některých jedinců k respektování nastavených pravidel. Velmi často dochází k situacím, kdy si pachatel přestupku odmítá nasadit roušku, byť ho o to několikrát požádáme. Opravdu není cílem směřovat naši činnost na ukládání vysokých pokut, ale bezohledné chování přehlížet nebudeme. Je nutné, aby nám lidé alespoň trochu vyšli vstříc a bezdůvodně se nechovali konfliktně.
Děkujeme všem za spolupráci. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP