Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Z DENÍKU POLICIE ČR

  • Co jiného může být tématem pro můj článek ve STOPu než koronavir. Na Místním oddělení Stodůlky byla přijata patřičná hygienická a organizační opatření. To znamená, že občané se na nás mohou v klidu dále obracet s problémy, které jsme příslušní řešit. Omezili jsme ale kontakt s veřejností na minimum, takže v některých případech ani poškozené ze spáchání trestné činnosti nevyslýcháme na oddělení, ale ve většině případů na místě činu, např. při ohledání. V souvislosti s pácháním trestné činnosti jsme zaznamenali její pokles, alespoň v Praze 13. 

  • Je třeba si uvědomit, že byl vyhlášen nouzový stav, což ovlivnilo kvalifikaci některých trestných činů. Za normální situace by mohl být pachatel potrestán za krádež věci v obchodě odnětím svobody až na dvě léta, propadnutím věci, nebo zákazem činnosti. Pokud se však stejného činu dopustí v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, tak mu za tento skutek hrozí uložení trestu ve výši dvou až osmi let. Několik takových případů jsme již na Místním oddělení Stodůlky zaznamenali. Všechny tyto případy jsme předali kolegům ze Služby kriminální policie a vyšetřování.

  • Zároveň bych chtěl na všechny apelovat, aby dodržovali nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Situaci komplikují někteří provozovatelé restaurací, kteří čepují pivo tzv. z okénka. Hosté těchto restaurací si koupí pivo a posedávají nebo polehávají v parku bez roušky, přičemž pivo konzumují, což s rouškou dost dobře nejde. Pohybovat se na veřejnosti bez roušky je zakázáno. To, že vám někdo načepuje pivo, limonádu, nebo přiveze pizzu, ještě neznamená, že jí můžete konzumovat na veřejnosti bez roušky. V poslední době jsme takový problém opakovaně zaznamenali například u OC Luka na přilehlém travnatém porostu, kde na zemi leží ve skupinkách několik lidí, popíjí pivo a veselí se. Taková osoba se dopouští přestupku a může jí být ze strany Krajské hygienické stanice uložen trest. To samé platí o kouření. Prosím, buďte k sobě ohleduplní. Myslím, že se těch pár měsíců dá vydržet na „lahváčích“.
    Přeji vám v této nelehké době mnoho zdaru. 


Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna