Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

EKODIVADLO.


Ve čtvrtek 27. února jsme v rámci environmentální výchovy pozvali do Školičky v DDM Stodůlky zajímavého hosta – Asociaci Ampi, která pro děti ztvárnila ekodivadlo Putování vodní kapky – Kolotoč vody v přírodě. Prostřednictvím hraného příběhu o kapce z horské studánky, smyslové a pohybové aktivity se děti seznámily se skupenstvími vody a jejím koloběhu v přírodě. Prozkoumaly, kde voda pramení a proč je mořská voda slaná, ve sklenici si vyrobily déšť a v závěru udělaly pokus s vodou v rostlinách. Těšíme se na další spolupráci s Asociací Ampi, pro příště třeba s povídáním o lese a lesním ekosystému. 

Lektorky DDM Stodůlky