Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Koronavirus testuje pedagogy i žáky


Začátkem března se v České republice objevily první případy onemocnění Covid-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Vláda České republiky přijala téměř ihned mimořádná opatření, která ovlivnila a ještě nějakou dobu budou ovlivňovat život každého z nás. Mezi prvními z jejich dlouhé řady bylo i uzavření základních, středních a vysokých škol, za pár dnů přibylo i uzavření škol mateřských. A rodiče museli ze dne na den začít řešit situaci, s kterou nikdo z nich nepočítal. Nejen o tom, jak se s těmito nařízeními školy vyrovnaly, jsme si povídali s místostarostkou Marcelou Plesníkovou, která má ve své působnosti mimo jiné i oblast školství.

Řada rodičů využila možnost být s dětmi do třinácti let doma. Například pro pracovníky integrovaného záchranného systému byla ale tato eventualita hodně komplikovaná.

Toho jsme si samozřejmě byli vědomi. Proto jsou pro mladší děti v provozu Mateřská škola U Bobříka v Podpěrově ulici a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Bronzová. Uvedená zařízení jsou ale využívána překvapivě málo – v některých dnech v nich dokonce nebylo ani jediné dítě. Nyní je více obsazena mateřská škola, kde se však jedná nanejvýš o pět dětí denně, většinou se v nich ale starají pouze o tři předškoláky. Do základní školy chodily za celou dobu pouze dvě holčičky a to celkem asi tři dny. Přitom je návštěva těchto zařízení pro rodiče dětí bezplatná a to včetně zajištěného stravování.

Jak probíhá výuka školáků?

Všechny školy okamžitě reagovaly na vzniklou situaci a zahájily v improvizovaných podmínkách distanční výuku. Postupně se kolektivy pedagogů vyškolily v používání soudobé informační techniky a osvojily si i nové a neobvyklé přístupy k samotné výuce. Dnes kromě zadávání úkolů elektronickou poštou nebo prostřednictvím společného úložiště dokumentů učitelé nahrávají některé části výkladu látky rovnou jako video kurzy. Jindy účinně využívají pro zadávání diktátů také známou aplikaci WhatsApp, mnoho škol zvolilo přímou výuku za pomoci aplikací Microsoft Teams, Google Meets nebo Zoom, díky kterým se výuka přece jen podobá standardní hodině. Ve virtuální třídě bývá přítomných někdy i pětadvacet.

Každý žák k učení přistupuje jinak. Máte už nějakou zpětnou vazbu, z které by se dalo odhadnout, jak objem učiva zvládají?

Zde je potřeba – a dělám to velmi ráda – naše žáky velmi pochválit. Pracují soustředěně, zadané úkoly plní velmi dobře a jejich účast ve virtuálních hodinách je nadprůměrně vysoká. Velké díky si ale zaslouží i jejich rodiče nebo prarodiče, kteří se jim i za těchto hodně nestandardních podmínek věnují.

Do konce dubna by měly být připraveny manuály k provozu základních škol, kam se má od 25. května vrátit část školáků. Jak se na tuto skutečnost naše školy připravují?

V nejbližší době proběhne společná videokonference všech ředitelů a ředitelek škol, na které budou řešeny problémy, které souvisí se zahájením výuky na 1. stupni základních škol. Jednou z prvních věcí, kterou školy provedou, bude zjištění skutečného zájmu rodin o zřízení těchto školních skupin. Jak již bylo uvedeno v pokynech MŠMT, docházka dětí v době od 25. května do 30. června nebude pro děti povinná a bude vycházet jak z potřeb rodičů, tak možností škol. Předpokládá se, že pobyt dětí v těchto skupinách bude zajištěn i v odpoledních hodinách. Pro děti druhého stupně bude fungovat i nadále distanční výuka.

Současný předpoklad je takový, že v první polovině května by měl být oznámen termín jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, které by se mohly uskutečnit v první půlce června.

Některé školy připravily v rámci domácí výuky speciální semináře z matematiky a českého jazyka, ve kterých se žáci cíleně připravují na co nejlepší zvládnutí obtížného životního kroku – přijímacích zkoušek.

Až školy opět ožijí, bude naprosto nezbytné dodržovat řadu bezpečnostních opatření.

Ani v době, kdy ve školách chybí žáci, se pochopitelně jejich údržba nezastavila. Již dnes si jednotlivé školy vytvářejí zásoby především dezinfekčních prostředků, které následně mohou po dobu mnoha týdnů sloužit k nastavení a udržení nezbytné vysoké úrovně osobní hygieny v našich školách. Na konkrétní podobu opatření při výuce, ať už nošení ochranných prostředků, vzdálenosti mezi žáky nebo způsobu hodnocení, si ale budeme muset bezpochyby počkat. Ta se bude řídit dalšími rozhodnutími vlády o obnovení vyučování. Věřím, že na ně zareagujeme účinně a včas.

Jak to vypadá s otevřením mateřských škol, jejichž zřizovatelem je naše městská část?

Velmi důležité je, jaká pravidla pro provoz dětských skupin v mateřských školách stanoví Ministerstvo zdravotnictví ČR. Víme, že je v těchto dnech pečlivě připravuje. Důležité také bude, jaká omezení budou přijata z hlediska počtu dětí současně přítomných v jedné skupině. Významné bude zjištění zájmu rodičů o tuto službu. Půjde-li vše dobře, otevřeme naše mateřské školy 25. května.

Ještě před vypuknutím pandemie probíhaly ve dvou školách rozsáhlé stavební práce, které mají za cíl navýšit kapacitu základního školství v Praze 13. Je nějak zásadně ovlivněn původní harmonogram výstavby?

Při dodržování všech opatření zavedených vládou České republiky pokračujeme v ZŠ Kuncova a FZŠ Trávníčkova ve výstavbě dvaceti čtyř nových učeben, deseti kabinetů pro pedagogy a čtyř bytů pro pedagogy. Pokud půjde i nadále vše podle plánu, zavítají žáčci do moderních tříd již v září. 

Eva Černá