Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Pandemie ovlivnila život každého z nás


V neděli 1. března byly přímo v Česku potvrzeny první tři případy výskytu nákazy koronavirem a ruku v ruce s narůstajícím počtem nakažených přišlo i množství tvrdých opatření a vládních nařízení. Teď už je to zhruba šest týdnů, kdy většina z nás častěji než dříve sleduje televizní zpravodajství a „proklikává se“ webovými stránkami. Důvod je jediný. Získávání aktuálních informací. O situaci v naší městské části a nejrůznějších přijatých opatřeních jsme si krátce povídali se starostou a předsedou Bezpečnostní rady Prahy 13 Davidem Vodrážkou.

Šíření koronaviru je bohužel celosvětovou záležitostí a bylo by bláhové, kdybychom se domnívali, že se České republice vyhne.

To, že se nový typ koronaviru SARS-CoV-2 objevil i u nás jsme při nejlepší vůli ovlivnit nemohli. Co ale ovlivnit můžeme, je jeho nekontrolovatelné šíření. Proto také byla přijata všechna, většinou nepopulární, nicméně nezbytná opatření. A s tím, jak se prodlužuje doba jejich trvání, jsou nepopulární víc a víc. Je to celkem pochopitelné, ale měli bychom si všichni uvědomit, že teď jsme opravdu na jedné lodi. Že bezohlednost kohokoli z nás může ve svém důsledku ohrozit desítky lidí. A také to, že k postupnému rozvolňování těchto opatření musíme přistupovat hodně opatrně. Cena za nezodpovědnost by mohla být příliš vysoká

Nařízení vlády a doporučení ministerstev někdo musel uvést do praxe.

V našem případě je to Bezpečnostní rada Prahy 13, krizový štáb a samozřejmě vedení městské části. Abych byl trochu konkrétnější, tak uvedu pár příkladů. Městská část Praha 13 se v návaznosti na zasedání bezpečnostní rady, které se konalo 10. března, rozhodla od středy 11. března uzavřít základní školy, jichž je zřizovatelem a to do odvolání. To bylo jedno z prvních důležitých rozhodnutí, které ze dne na den ovlivnilo zaběhnutý chod hodně velkého počtu rodin. Další a stejně zásadní bylo rozhodnutí o uzavření mateřských škol. V co nejkratší době jsme tedy pro rodiče pečující o děti ve věku od tří do deseti let, kteří jsou například zaměstnanci policie, orgánů ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnostních sborů určili školská zařízení, ve kterých bude o jejich děti postaráno. S ohledem na vývoj situace s šířením koronaviru jsme museli reagovat i úpravou provozu Úřadu městské části Praha 13. Byly stanoveny hodně okleštěné úřední hodiny – pondělí 9.00 – 12.00 a středa 14.00 – 17.00 hodin. Z důvodu bezpečnosti a zamezení šíření nákazy při distribuci do domácností jsme zrušili dubnové vydání zpravodaje STOP. Museli jsme zajistit součinnost s městskou policií i Policií ČR při plnění úkolů v rámci krizového řízení, ale bohužel také při řešení porušování mimořádných, ochranných nebo krizových opatření – nenošení roušek, nedodržování zákazu vstupu na sportoviště, nerespektování nařízení souvisejících s pobytem na dětských hřištích... Museli jsme přijmout opatření související s distribucí roušek a dalších ochranných pomůcek, pro seniory jsme zřídili informační linku 235 011 491, ale také dobrovolnické skupiny, které mohou poskytnout pomoc.

Jak na jednotlivá opatření reagují občané?

Převážná většina lidí je bezezbytku dodržuje a respektuje, určitá část by všechno dělala jinak a zaručeně lépe, nicméně ta opatření přijala také, a pak je naštěstí malý počet těch, kterým je celkem jedno, jestli nakazí sebe nebo někoho ze svého okolí. Ale myslím, že celkově je to víc než dobré. A co je důležité, daří se nám chránit nejohroženější skupinu obyvatel. Mají možnost, aby jim nákupy, ochranné pomůcky, teplý oběd nebo léky byly doručeny až do bytu. V tuto chvíli nikdo přesně neví, kdy konečně sundáme roušky a kdy se náš život vrátí do vyjetých kolejí. Ale už teď bych chtěl říci, jak moc si vážím všech, kteří se zvládnutím pandemie naprosto nezištně pomáhají. Ty velké a upřímné díky přijdou, až všechno bude za námi. A tenhle den už všichni netrpělivě vyhlížíme.

Na začátku pandemie bylo nejčastěji používáno slovo koronavirus. Teď už je stále frekventovanějším slovo ekonomika. Jak vidíte změny v rozpočtu? Co může udělat městská část pro živnostníky, podnikatele, rodiny s dětmi, které se dostanou do tíživé finanční situace bez ohledu na to, jaká budou vládní nařízení?

K tomuto datu je to zatím věštění z křišťálové koule. Musíme si uvědomit, že rozpočet městské části je ze zákona „propojen pupeční šňůrou“ s rozpočtem hlavního města Prahy a ten je navázán na rozpočet státní. Dá se předpokládat, že když dojde k úpravám státního rozpočtu, což se bezesporu stane, tak dojde k úpravám rozpočtu hl. m. Prahy a tím pádem i k úpravě rozpočtu naší městské části. Jako ekonom si myslím, že největší změny budou v investičním plánu. Na třináctce to například může znamenat odložení přístavby ke stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Prahy 13, kterou jsme chtěli zahájit, nebo posunutí termínů rekonstrukcí některých sportovišť a podobně. Tady může dojít ke změnám. V nezměněném režimu se ale budeme snažit zachovat chod městské části ve smyslu údržby, sekání trávy, úklidu a všech těchto věcí. Další je podnikatelský sektor, živnostníci apod. V podstatě hned jsme všem živnostníkům, kteří podnikají v našich objektech a v důsledku vládních nařízení museli přestat fungovat, odpustili nájem. Určitě se budeme snažit udělat maximum, ale v rámci vládních usnesení. Na ta jsme striktně vázáni. Zkrátka si nemůžeme dovolit žádnou partyzánskou akci. I když jsme v krizovém režimu, tak stále platí zákony České republiky, které musíme dodržovat. Já bych se v odůvodněných případech přikláněl třeba k odložení nájmu. Například zubařská ordinace, která je v našem objektu a nevykonává svoji činnost. Podle vládních nařízení by sice mohla, ale nemá dostatek ochranných prostředků, takže provoz je omezen. Navíc i lidé lékařské zákroky odkládají. Ale nemůžeme to udělat Ad hoc. Aby dejme tomu v Řepích platil zubař plný nájem a na třináctce ne. Tady je potřeba centrální řízení. Věcí, které plánujeme a chceme udělat, je dost, ale jak už jsem řekl, všechno musí být v mezích vládních nařízení. Naše „sociálka“ funguje na plné obrátky a případy, kdy se například rodina dostane do složité situace, bude individuálně řešit. Ale opět v rámci našich pravomocí a kompetencí.
Dá se předpokládat, že nás čeká doba, která nebude pro nikoho lehká. Já jsem ale moc rád, že jak se ukázalo, naše městská část umí fungovat i v krizovém režimu. Koronavir nastavil každému z nás zrcadlo. Musíme se teď chovat a jednat tak, abychom nemuseli mít strach se do něj podívat. 

Eva Černá