Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Přenos koronaviru pitnou vodou nehrozí

Z tiskové zprávy vydané společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vyplývá, že Pražané se nemusejí obávat používat k pití i k běž- né hygieně pitnou vodu z kohoutku. Voda pro hlavní město splňuje všechny parametry dané pro pitnou vodu, je pod stálým dohledem a pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule. Pražské vodovody a kanalizace zdůrazňují, že k přerušení dodávky pitné vody na území hlavního města kvůli epidemii koronaviru prakticky nemůže dojít. PVK mají vypracovaný havarijní a krizový pandemický plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost úpraven vody resp. zdrojů pitné vody. Více na www.pvk.cz

-red-