Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

BUBNOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Ve středu 16. března proběhla v naší škole dílnička plná zábavy, legrace a veselých dětí. Děti si v rámci dílničky, pod názvem Bubnování, Zpívání, zařádily s „bubínky“, které byly původně kyblíky. Součástí byla i improvizovaná hodina zpěvu a rytmu, která proběhla ve třídě. Téma bylo jaro a děti se do činností velmi pěkně zapojily. Při veselé jarní písničce se doprovodily na drhla a zvonkohry. Odměnou nám byl jejich slib, že příště přijdou zase.

Daniel Cehula, FZŠ Mezi Školami