Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Ukliďme Česko, ukliďme Prahu 13

Stalo se milou tradicí, že nám s jarním celoplošným úklidem odpadků na plochách veřejné zeleně vydatně pomáhají dobrovolníci. Potěšilo nás, že se v letošním roce opět připojilo několik dobrovolnických skupin k akci Ukliďme Česko. Na haldě uklízeli členové spolku Makču Pikču – Zelený kopec. Našli zde například různé pokrývky hlavy nebo použité tonery, okolí výškových domů při ulici Bašteckého uklízela skupinka pana Ondrejky. Do úklidů se zapojili také učitelé a žáci ze škol jako je Základní škola a mateřská škola Parentes Praha, ZŠ Klausova, FZŠ Brdičkova, ZŠ s RVJ Bronzová.

Úklidářskou skupinu utvořili i pracovníci KD Mlejn, kteří uklidili okolí kulturního domu. V blízkosti sportovní haly Bellušova uklízela skupina Zelených a Pirátů. Moc děkujeme všem členům zmíněných skupin a dalším jednotlivcům za podporu při plnění nelehkého úkolu udržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích. Děkujeme i za fotky z akce. Nadměrná produkce odpadů je jedním z hlavních negativních vlivů na životní prostředí. Správné nakládání s odpady a jejich omezování je každodenním úkolem nás všech.

Dana Céová