Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Oslava Dne Země

Na různých místech Spojených států se 22. dubna 1970 shromáždilo na 20 milionů lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. Kampaň inicioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory dalších amerických politiků. Cílem kampaně bylo prosazovat přijetí nových zákonů k ochraně životního prostředí a podpořit veřejný zájem o tuto problematiku. Kampaň již tehdy měla nebývalý ohlas veřejnosti a dala vzniknout tradici oslav Dne Země jako mezinárodního svátku životního prostředí. K oslavám Dne Země se připojuje tradičně i Praha 13 svou kampaní v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Přijměte srdečné naše pozvání na tuto akci, která je určena zejména předškolním dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. Po zahájení společně vysadíme strom - dub zimní, u sportovního hřiště pod ul. Zázvorkova. Na místě bude několik stanovišť se soutěžemi, které se budou vázat k ochraně životního prostředí. Děti si vyzkouší, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, co vše potřebuje včelař a co musí znát rybář. Na stanovišti záchranné stanice pro volně žijící živočichy je bude čekat překvapení v podobě živého zvířete. Akci pořádá Městská část Praha 13, odbor životního prostředí v rámci místní Agendy 21 a Obce přátelské rodině ve spolupráci s dalšími organizacemi jako jsou Lesy hl. m. Prahy, DDM Prahy 13, Biodiverzita, z.s., a Pražské služby, a.s. Záštitu nad akcí opět převzala místostarostka Marcela Plesníková.

Eva Beránková