Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Kolem dokola Kulturního domu Mlejn aneb Kolo, kolo mlejnský


Dnes vás zvu na procházku po Stodůlkách a jejich blízkém okolí. První zmínky o Stodůlkách jsou z roku 1159. Patřily řádu Johanitů. Jedna z teorií o vzniku názvu říká, že vznikl asi od tavicích pecí, jimž se říkalo stodůlky. Vedla tudy stará Královská cesta zadem z Pražského hradu na Karlštejn přes Břevnov, Řeporyje a Mořinu. Ze starých Stodůlek zbylo už jen pár původních chalup s charakteristickými kamennými zídkami č.p. 6, 7, 11 a 27. Sídliště z let 1975-85 je dílem architektů Ivo Obersteina a Václava Valtra. Od vchodu do pobočky městské knihovny ve Mlejně projdete rovně mezi hřištěm vlevo a panelákem vpravo. Dále po schodech, vpravo kolem dětského hřiště a vyjdete na prostranství se starými původními chalupami a parčíkem. Vlevo stojí opravená chalupa č.p. 7, jejíž historie je zaznamenána od poloviny 17. století a zachycuje i těžkou dobu po bitvě na blízké Bílé hoře. Prvním majitelem a patrně i stavebníkem byl Jan Kutina, držitel významného statku č.p. 10 v jihozápadním rohu vesnické návsi. Od něho koupil statek roku 1635 Václav Klimeš z Košíř za 550 kop. Protože nemohl statek a pole obdělávat, prodal vše roku 1646 za 500 kop Jindřichu Hamonilovi. V době třicetileté války byl Hamonil zamordován vojákem, zemřel bezdětný a statek připadl vrchnosti právem odúmrtním. Vrchnost jej prodala roku 1648 za 500 kop Janu Švorcovi a jeho manželce Žofii. Jedním z dalších majitelů byla vdova Kateřina Šestáková a aby nemusela vykonávat robotu spojenou s gruntem č.p. 7, prodala ho roku 1657 manželům Dolejším, kteří byli pánem Valkounem z Adlaru z poddanství purkrabství propuštěni. Poslední v řadě majitelů byla rodina Kubrova, v jejichž držení je dodnes.


Projdete parčíkem na konec a zde se dáte uličkou mezi zdí bývalého statku se žlutou omítkou č. 425/21 vpravo a zdí s plotem vlevo. Vynoříte se na Šostakovičově náměstí. Dejte se vpravo ulicí Vlachovou k přechodu a parčíkem průchodem v metru dál mezi novými budovami, po schodech a rovně. Vpravo okolo oranžové stavby, pokračujte rovně k poli, pokračujte doprava pěšinkou na rozcestí a zde doleva mezi pole do bývalých Chab až k opravenému statku s koňmi. Když sejdete dolů podél zdi, dojdete k památné lípě srdčité, nejstarší v Praze. Patří mezi rodové stromy, které byly uctívány jako odkaz předků. Projdete rovně na jakousi náves a pak vlevo dolů pod vodárnu a úvozovou cestou k dnes osamělému kostelu sv. Jana a Pavla v Krtni. Předpokládá se, že zde býval feudální dvorec se jménem Krtnův dvůr.


Zdejší vesnice zanikla spolu s farou v 17. století. Ke vzniku názvu Krteň se váže i hezká pověst: Za horkého letního dne zde cestou z Prahy na Karlštejn odpočíval král Karel IV. Vzbudil se, když se země pod jeho hlavou začala zvedat. Přímo před ním stál obrovský medvěd. Chvíli stáli oba bez hnutí, až se medvěd pomalu obrátil a odpochodoval do lesa. Karel se otočil k místu, kde ještě před chvílí ležel. Byla tam obrovská krtina. Dal na místě postavit kostel, jemuž kázal dát na věky název Krteň. Před hřbitovem zde stojí kamenný stolec dolmen „Bel“ podle vzoru megalitických staveb na linii bývalé Královské cesty. Sejděte dolů přes Dalejský potok a vlevo po silnici na křižovatku s křížkem. Odtud doleva až k semaforům a rovně ulicí K Třebonicům k autobusové zastávce do Řeporyj. Na velké křižovatce se dáte doleva nahoru ulicí Smíchovskou. Na světelné křižovatce přejdete k lékárně na náměstí U Lva a rovně ulicí Všerubskou. Na třetí křižovatce zahnete vpravo do ulice Bílovské. Na rozcestí vlevo do kopce až ke schodům, po nich vpravo nahoru až vyjdete do ulice Koterovské. Zde vlevo a rovně do ulice Nad Mušlovkou, posléze polní cestou stále rovně. Vyjdete na asfaltce u Dalejského parku, jděte stále rovně kolem božích muk, restaurace Kastrol a ulicí Petrbokovou. Pokračujte ulicí Přecechtělovou, na přechodu doleva ulicí Pavrovského a ulicí Bašteckého až k „dvojčatům“. Za přechodem odbočte vpravo dolů a na první křižovatce vlevo dolů ulicí Ke Klubovně. Zde proti domu č. 9 ještě nedávno stával starý stodůlecký umíráček. Po odbočení vpravo ulicí K Sopce dojdete k můstku přes Prokopský potok. Za můstkem zahněte vlevo a podchodem a celým Centrálním parkem projděte až na jeho konec k podchodu pod silnicí. Ten vás vyvede přímo před KD Mlejn. Hezkou procházkou Stodůlkami ujdete asi 10 kilometrů.

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan