Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

DEN POEZIE.

V týdnu od 9. do 13. listopadu se hodiny literatury nesly v poetickém duchu. Díky festivalu Den poezie jsme si v naší FZŠ Trávníčkova připomněli kouzlo básní. Nezastavila nás ani distanční výuka. Právě naopak. Do interaktivních úkolů se on-line aktivně zapojili všichni žáci druhého stupně. Tématem letošního ročníku je Konec a počátek, proto jsme naše úkoly zaměřili na hledání rýmů, seřazování veršů a slok podle posloupnosti. Žáci hledali začátek i konec básní, zkoušeli vlastní rýmy a vymýšleli své verše. Věřím, že po našich poetických hodinách nastal u žáků konec nezájmu o poezii a začátek lásky k básním. Vždyť poezie je přece fajn.

Markéta Vignerová