Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

JAK JSME SE (NE)POTKALI S MIKULÁŠEM.

V pátek 4. prosince proběhl v MŠ Rosnička Čertovský den. Děti a paní učitelky si užily tanečky, soutěže, přehlídku masek čertíků, andílků a ve finále i nadílku. Sice tento rok naši čerti jen zabouchali na dveře a trochu nás všechny vystrašili, ale Mikuláš nechal pro každého překvapení a zprávu, že se určitě uvidíme příští rok. Poděkování patří všem paním učitelkám, které se i v této době snaží, aby děti pocítily různá rizika a omezení v minimální míře.

Jitka Machurová, ředitelka MŠ