Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Den zdraví ukončí losování hracích karet

V průběhu roku se konal Den zdraví, který ale kvůli omezením spojeným s pandemií covid-19 probíhal netradiční formou a byl rozdělen do několika etap. Bohužel se nám nepodařilo realizovat všechny, nicméně tři etapy proběhly. Proto chceme dostát avizovanému slibu a dojde k losování hracích karet, na kterých se podařilo nasbírat dvě nebo tři nálepky. Pokud takovou kartu máte a chcete se účastnit losování o zajímavé ceny, je nutné hrací kartu odevzdat do boxu v informacích v přízemí radnice. Karta musí obsahovat veškeré vaše nacionále, jak je na kartě (v bílém políčku) uvedeno. Karty odevzdejte do 31. ledna, o termínu losování vás budeme včas informovat.

Hanka Zelenková