Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Vyšili jsme si Prahu 13!

Jedním z řady cílů místní Agendy 21 v Praze 13 je propojování generací. V roce 2018 jsme odstartovali projekt s názvem Vyšijme si Prahu 13! Postupně vyšívala celá řada zájemců – s rodiči vyšívaly děti z mateřských a základních škol, ale i pedagogové, senioři, zaměstnanci úřadu i zastupitelé a v neposlední řadě se na výšivce aktivně podílely koordinátorka a asistentka MA 21. Pro některé to bylo vůbec první seznámení s vyšíváním. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili.
Tato akce měla nejen procvičit jemnou motoriku, cit pro barvy, soustředění... Stala se navíc i jakýmsi symbolem spolupráce v Praze 13, kterou si společně tvoříme – vedení městské části spolu s občany.
Výsledné dílo – obraz radnice, byl předán starostovi Davidu Vodrážkovi během prosincového zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13.

Eva Černá