Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Uzavření manželství formou úředního aktu

I v roce 2021 bude možné uzavřít manželství formou tzv. úředního aktu, a to v kanceláři občansko-správního odboru. Tento svatební obřad je vhodný pro ty snoubence, kteří chtějí uzavřít sňatek pouze za přítomnosti oddávajícího a dvou svědků, bez hudebního doprovodu a květinové výzdoby. Pro tuto formu obřadu jsou vyhrazeny určité dny a to úterý nebo čtvrtek mezi 10. až 13. hodinou. S konkrétním termínem mohou snoubenci počítat až po dohodě s pracovnicí oddělení matrik.
S dalšími případnými dotazy ohledně uzavírání manželství je možné se obrátit na oddělení matrik, tel. 235 011 316/312.

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního