Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Hrou proti AIDS

Od roku 2003 se v ZŠ Kuncova pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd koná vždy jednou za dva roky výchovně preventivní program Hrou proti AIDS. Program zajišťují pro naši školu zdarma zkušení lektoři ze Státního zdravotního ústavu Praha, kterým pomáhají studenti středních zdravotních škol. Do projektu se letos zapojilo 156 žáků ze tří osmých a tří devátých tříd naší školy. Celkem šest tříd jsme rozdělili do tří skupin. Žáci se dozvěděli základní informace o rizikovém sexuálním chování i o prevenci před HIV/AIDS. Svoje znalosti, které v ZŠ Kuncova běžně získávají v rámci sexuální výchovy, si tak Hrou proti AIDS zábavným způsobem doplnili a rozšířili. Lektoři ze SZÚ znalosti našich žáků vyhodnotili a ocenili jako nadstandardní. Pro žáky 9. tříd, kteří budou zajišťovat 3. prosince v Praze 13 preventivní akci Červená stužka spojenou s finanční sbírkou, byl projekt zajímavým a aktuálním připomenutím významu jejich osvětové práce, která je v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS čeká.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy