Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Prostranství před školou prokouklo

Díky pětimilionové dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy mohl Odbor životního prostředí Prahy 13 zahájit poměrně rozsáhlé stavební úpravy prostranství před FZŠ Brdičkova na Lužinách. Prostranství před školou je místem setkávání žáků a učitelů ve volném čase. Asfaltová plocha s několika rozbitými lavičkami nebyla moc vhodným prostředím a rozhodně nepodněcovala děti k tomu, aby si prostoru náležitě vážily. Celý investiční projekt byl projednán s veřejností v květnu roku 2016 v rámci místní Agendy 21 a konzultován byl rovněž se zástupci školy.

Architektonický návrh citlivě navazuje na geometrickou panelovou výstavbu sídlišť z 80. let a vkusně ji dotváří. Asfaltový povrch byl nahrazen probarvenou šedou dlažbou, která navazuje na blízkou fontánu obloženou skleněnou mozaikou. Centrem dění je kruhový záhon uprostřed prostranství se solitérní jabloní, která vyrostla ze semínka odhozeného jablka. Záhon je nově k dispozici jako zatravněná plocha, na které si mohou v jarních a letních měsících žáci školy odpočinout. Zídka záhonu je opravena a obložena keramikou z dílny Alexandry Koláčkové v barvách fontány. Trávník na ploše je uměle zavlažován, aby byla zachována jeho dobrá kondice. Do plochy byly přemístěny 3 ozdobné kameny a restaurovaný artefakt „nárožní kámen“ sochaře Jasana Zoubka z roku 1988, který je nyní umístěn na důstoj nějším místě v trvalkovém záhonu. Původní pítko bylo vyměněno za nové z dílny keramičky Koláčkové. Celé prostranství je osazeno moderními lavičkami. Prostranství doplňují nově vysázené stromy a keře. Celková cena investice, včetně magistrátní dotace, byla 7,1 mil. Kč.

Dana Céová, odb. životního prostředí