Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Škola sebeobrany pro ženy

Městská část Praha 13 zřizuje od října bezplatnou Školu sebeobrany pro ženy. Ženy všech věkových kategorií se pod vedením Josefa Kodo Mádla, zkušeného trenéra bojových umění, budou učit účinné silové obraně v krizových situacích.

Kurzy budou probíhat v centru Avaloka v Bellušově ulici každý čtvrtek od 19 do 20 hodin. Projekt realizuje spolek Luční květy. Zájemkyně si mohou v praxi nacvičit jednoduché, ale účinné techniky sebeobrany, ale také zásady bezpečného jednání a pohybu na veřejnosti. V průběhu kurzu si osvojí vzorce jednání, které významně snižují rizika konfliktu a přepadení. Budou jim vysvětleny jednoduché, ale velmi účinné techniky boje, které dávají velmi slušnou šanci na účinné bránění a v hraničních situacích jsou důležité k přežití.

V kurzech nebude probírána pouze taktika obrany v případě napadení útočníkem, ale bude se rovněž nacvičovat chování v případech ohrožení teroristy, živelných pohrom, požárů, nehod a jiných krizových situací. Vše vychází ze skutečnosti, že získání sebevě domí výcvikem mnohdy stačí k tomu, aby to př ípadného útoč níka odradilo od samotného napadení. Cílem je tedy také zvýšení sebevě domí a trénink dobré fyzické kondice adeptek a jejich schopnosti se bránit. První lekci této veřejné bezplatné školy mohou zájemkyně navštívit již ve čtvrtek 5. října.

Bohdan Pardubický