Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Asuán plný žabince

Při návštěvě Asuánu jsem strnul. Větší část vodní plochy pokrýval žabinec. Tak velké pokrytí hladiny nebylo ani v extrémně horkém létě a podzimu 2018. Ptám se, co se stalo? A co na to správce Asuánu?

Jan Zeman V poslední době jsme zaznamenali zájem občanů o zarostlou hladinu rybníku Asuán na kraji Prokopského údolí. Rybník je vlastně retenční nádrží, která zachycuje vody z dešťové kanalizace zejména ze sídliště Velká Ohrada. Do rybníku přitéká také Prokopský potok. Díky suchu se snižuje hladina spodních vod – je nižší než dno rybníku. Kvalita vody závisí tedy hlavně na tom, kolik jí přitéká. V posledních suchých letech je průtok vody minimální, tudíž se kvalita vody může zhoršit. V rybníku je stojatá voda, která je díky velkému množství živin (hnojiva) ideálním prostředím pro růst okřehku. Živiny se do rybníku dostanou přítoky vody a také rozkladem rostlinného materiálu v sedimentech na dně. Oddělky okřehku, které se mohou rozrůstat, vnáší do rybníku vodní ptactvo. Podle sdělení vedoucí oddělení vodního hospodářství organizace Lesy hl. m. Prahy, správce této vodní plochy, dojde v nejbližších měsících k odbahnění dna nádrže, což by mělo vést ke zlepšení kvality vody.

Dana Céová, OŽP