Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Poděkování školce u Rumcajse

Začátek školního roku 2. září mi připomněl, že skončilo docházení našich tří vnoučat do školky u Rumcajse. První vnuk, který tam začal chodit, už navštěvuje víceleté gymnázium, vnučka chodí do čtvrté třídy a ta třetí – poslední do třídy první. Všichni tři odcházeli ze školky neradi, mají odtud své kamarády a stále vzpomínají na „své“ učitelky. Letos před ukončením „školkového roku“ proběhlo úžasné rozloučení s nastávajícími školáky. Vystoupili žáci všech tříd a odcházející děti byly pasovány na školáky. Bylo to moc milé. Rád bych touto cestou poděkoval celému kolektivu, který školku vede a o děti se stará. Myslím, že připravit děti do školy tak, aby se tam těšily, je záslužná práce. A taková perlička na konec – všechny děti se shodly, že ve školce vařili lépe nežli teď ve škole ☺.

Petr Weber