Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

FESTIVAL VĚDY

Hned v prvním týdnu školy se žáci 7., 8. a 9. tříd ZŠ Mládí zúčastnili Festivalu vědy. Téma letošního roku bylo Věda v profesích. Vysoké školy, vědecké a volnočasové instituce připravily bohatý program. Střed Vítězného náměstí a přilehlá Technická ulice se změnily ve velkou laboratoř pod širým nebem, kde se přítomní mohli poučit, pobavit, za prokázané vědomosti získat drobné dárky. Akce nabídla mnoho inspirací k zájmové činnosti. Starším účastníkům možná pomohla při úvahách o výběru budoucího povolání. Dojmy z festivalu mají žáci možnost vyjádřit formou referátů, především v hodinách přírodovědných předmětů.

Zdeněk Poláček