Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

STŘEDOVĚK VE 4.A

Každým rokem naše třída, dnes již 4.A ZŠ Mo hylová, prochází určitým tématem a celoroční hrou. Tentokrát nás čeká projekt Středověk, proto se naše třída přesouvá do tohoto období. Mimo jiné se budeme učit obchodovat, směňovat a rozvíjet svá města, v nichž budeme stavět různé stavby – radnici, kostel nebo kašnu. Kromě skupinové práce a celoroční hry se také zaměříme například na postavení dětí ve městech. Cílem projektu je seznámit se se středověkem, životem v této době z pohledu poddaných lidí i šlechty. Děti 2. září obdržely pergamen napsaný samotným Karlem IV. a doma musely vyřešit první úkol. Naše třída změnila svůj vzhled a je připravená vyrazit do středověku.

Martina Tomanová