Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Louka pro školy i veřejnost

Praha oplývá množstvím krásných přírodních míst, kam jistě rádi zavítáte. Najdeme tady ale také celou řadu nemalých přírodních zákoutí – třeba na okrajích sídlištní zástavby. Bývají zarostlá trávou, trnitým křovím a často si jich ani nevšimneme. Mohou se ale přímo před očima proměnit v květnaté louky.

„Rádi bychom ukázali lidem, jak vhodný postup výrazně přispěje ke zvýšení biodiverzity.“ říká Jitka Straková, ředitelka spolku Biodiverzita a vedoucí projektu Biologický průzkum v rámci ekologické výchovy – Stodůlky.  „Vybrali jsme si zanedbaně vyhlížející, mírně svažitou louku na Suchém vršku. Na základě zkušeností a znalostí vegetačního a živočišného spektra v okolí předpokládáme, že užitím vhodného managementu biotopu můžeme zvýšit pestrost původních rostlin i živočichů, které se v širším okolí vyskytují. Celkový vzhled plochy se tedy pozitivně změní. Magistrát hlavního města Prahy náš projekt schválil a díky finanční podpoře jsme mohli začít. Možná jste od jara do konce léta na louce zaregist rovali několik nadšenců pobíhajících po louce s pytlem na odpadky, knihami, či se síťkou v ruce. Nejprve jsme museli louku vyčistit od odpadů, zlikvidovat nejedno ložisko po bezdomovcích. S dobrovolníky jsme odstranili přes čtvrt tuny odpadu. Také jsme provedli prvotní průzkum zde žijících živočichů a rostlin.“

S přicházejícím podzimem se projekt pomalu přesouvá do další fáze. Bude odstraněna značná část trnitých keřů, je potřeba prořezat a prosvětlit houštinu v západní části louky, v říjnu se tady budou po dobu tří týdnů pást ovce a kozy. Budou v ohradě a pod 24 hodinovým dohledem chovatele. Prosíme obyvatele a návštěvníky, aby v době pastvy zvířata nekrmili. Majitelům psů se omlouváme za dočasné omezení volného venčení psů. Prosíme, mějte psy na vodítku. Děkujeme za pochopení.

„Nedílnou součástí projektu je ekologické vzdělávání v této lokalitě,“ dodává Jitka Straková. „Louku mohou navštěvovat skupiny z mateřských a základních škol. Pod vedením lektora se naučí, jak probíhá biologický výzkum a prakticky si vyzkouší přírodní postupy péče o vegetaci. Jsme přesvědčeni, že názorná ukázka a výuka přímo v přírodě má na děti velký vliv a jsme rádi, že jim tuto možnost můžeme poskytnout. Program je hrazen z grantu a je zdarma. Zájemce prosíme o včasnou rezervaci e-mailem. Více na www.biodiverzita.cz v sekci EVVO pro školy.“

Máte rádi přírodu, chtěli byste aktivně strávit volný čas a připojit se k nám? Vše potřebné se dočtete na výše uvedeném odkazu v sekci Akce pro veřejnost.

-red-