Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Tradičně netradičně podvacáté

Na hrázi Třebonického rybníka se poslední prázdninovou sobotu konal již dvacátý ročník tradičního zápolení v netradičních disciplínách. Třebonické letní hry dlouhodobě pořádá Spolek dobrovolných hasičů a kulturní dům Mlejn za výrazné podpory naší městské části. Jejich dobrou duší a zakladatelem celé sportovně – zábavní akce je Jaroslav Matýsek, který nechyběl téměř na žádném z ročníků.

Hry mají mnoho svých skalních příznivců. Těch letošních se zúčastnilo devět tříčlenných týmů. Soutěžilo se v disciplínách, u kterých nešlo ani tak moc o vítězství, ale především o legraci a zábavu. O tu v romantickém prostředí třebonického rybníka nebývá nikdy nouze.

Michala Králová