Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace z radnice

Průkaz stomika | číslo: říjen 2021 | autor: -red-

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – hlasování na voličský průkaz | číslo: říjen 2021 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Podzimní floristika | číslo: říjen 2021 | autor: Iva Dvořáčková

Den pěstounství v Praze 13 | číslo: říjen 2021 | autor: Blanka Vildová, OSP

Informace o poplatku za volební akce – prezentace kandidátů | číslo: září 2021 | autor: Rudolf Foukal, ved. odd. daní a poplatků ekonomického odboru

PytlíkArt | číslo: září 2021 | autor: Aneta Ečeková Maršálová

Udělení státního občanství České republiky – poplatková povinnost | číslo: září 2021 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Veřejné fórum 2021 | číslo: září 2021 | autor: Jana Janotová

Budoucnost Slunečního náměstí | číslo: září 2021 | autor: Lenka Kroužilová, IPR

Divočina mezi paneláky | číslo: červen 2021 | autor: Dana Céová

Pozvánka na veřejné projednání | číslo: červen 2021 | autor: Jana Janotová

Měření paměti | číslo: červen 2021 | autor: Jana Janotová

Vítání občánků – aktuální informace | číslo: červen 2021 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | číslo: červen 2021 | autor: Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Lepší podmínky pro hráče stolního tenisu | číslo: červen 2021 | autor: Helena Bláhová, odbor životního prostředí

Prominutí místních poplatků z pobytu se prodlužuje | číslo: květen 2021 | autor: Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru