Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOVINKA VE ČTYŘLÍSTKU


Díky spolupráci naší školky s rodiči se mají děti v MŠ Čtyřlístek opravdu na co těšit. Příprava koutku pro nadané děti se totiž chýlí ke konci. Děti budou mít k dispozici několik mikroskopů, díky novým pomůckám se budou moci blíže seznámit s orgány našeho i zvířecího těla, připravena je pro ně vesmírná stanice s planetami, raketami a vším, co k vesmíru patří. V blízké budoucnosti plánujeme koutek ještě rozšířit o „vědecké“ pokusy a objevy. Koutek pro nadané děti není samozřejmě určen pouze pro ně, možnost využívat ho budou mít všechny děti z mateřské školy. Poděkování patří všem, kteří k jeho vzniku přispěli.

Pavla Benešová