Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

POHÁDKOVÉ BABIČKY


Děti ze třídy berušek MŠ Palouček mají své pohádkové babičky – Aničku a Stáňu. Ty jim chodí do školky číst pohádky, nebo vyprávět nejrůznější historky ze života. Také pro ně pořádají vycházky po okolí s povídáním o místních zajímavostech. První lednový pátek jsme společně s babičkou Stáňou vyrazili do Prokopského údolí za betlémem rodiny Rosyvků – řezbářů v Nové Vsi. Děti si procházku moc užily a výsledkem byl krásný zážitek při hrách s dřevěnými zvířecími postavami. Babičkám za jejich ochotu a čas věnovaný dětem moc děkujeme.

Helena Štajerová