Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Seniorská obálka pomáhá zachránit život


Seniorská obálka nebo také I.C.E. karta vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy v rámci projektu s názvem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň. Zkratka I.C.E., kterou je obálka označena, je mezinárodní zkratkou z anglického In Case of Emergency a znamená použít v případě nouze. Od 12. prosince 2019 karta pomáhá i v městské části Praha 13. Se starostou Davidem Vodrážkou jsme hned od počátku návrhu realizace Seniorské obálky věděli, že je to pro Prahu 13 „to pravé“ a že se k tomuto projektu hlásíme a chceme ho dále rozvíjet. Starosta tehdy poznamenal: „Je to výborná věc, která může účinně pomoci při záchraně života, proto ji našim starším spoluobčanům co nejdříve nabídneme. Jsem rád, že tento projekt našel stoprocentní podporu u všech členů rady naší městské části a tím se jednoznačně zařadil mezi naše priority, jak účinně a ještě více pomáhat našim seniorům. Osobně se však domnívám, že Seniorská obálka může být prospěšná každému z nás. Preventivně ji může prakticky využít kdokoli.“
Případů osamělých seniorů, kteří mají náhlé zdravotní potíže a musí si přivolat pomoc, bohužel přibývá. Stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. Nezřídka se stává, že v určitých případech může být u vás jako první hlídka strážníků či hasiči. Všichni jsou sice po odborné stránce dostatečně proškoleni, nicméně nejsou zdravotníci, proto i jim při komunikaci s operátorem zdravotnické záchranné služby jsou údaje uvedené v obálce cenným pomocníkem. Vše má jediný cíl – aby se mohla nastavit co nejrychleji správná metoda ošetření a léčby ohrožené osoby ještě před příjezdem do nemocnice.
To mně ostatně potvrdil starosta Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky Vojtěch Koutek, když jsem se ho optala na jeho názor na projekt Seniorské obálky. Při té příležitosti mi řekl: „Realizaci tohoto projektu považuji za krok správným směrem. Může se totiž stát, že na místě požáru nebo jiného neštěstí jsou hasiči dříve než záchranka. Potom jsou první kroky při pomoci na nás a právě tato obálka nám může být do příjezdu lékaře vodítkem.“
Jeho slova potvrzuje MUDr. Zdeněk Volný, kterého jsem se též zeptala na jeho názor: „Z pohledu mé lékařské praxe má tato obálka skutečně velký význam. A to nejen pro lékaře, ale i pro ostatní členy integrovaného záchranného systému. Poskytuje možnost účinné a rychlé pomoci při záchraně lidského zdraví nebo i života.“
„Obálka pro nás znamená velký posun v naší práci. Často se nám přihodí, že v bytě ohrožené osoby zasahujeme jako první a musíme co nejrychleji zjistit alespoň základní údaje. Nyní budeme vědět, že je můžeme najít rychle na dvou místech – na lednici nebo zevnitř na vchodových dveřích. Díky uvedeným kontaktům můžeme zavolat nejbližším příbuzným a informovat je o nastalé situaci,“ dodává ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Praha 13 Hynek Svoboda.
Seniorská obálka, která není ničím jiným než tiskopisem v průhledné plastové obálce, je určena především starším lidem, kteří bydlí sami. Slouží k zapsání stěžejních informací o jejich zdravotním stavu pro případ, že nebudou schopni při ohrožení zdraví či života ve své domácnosti záchranářům sami tyto informace říci. Obsahuje základní informace o nemocech a užívaných lécích, kontakt na příbuzné či lékaře. Na kartě jsou uvedena i telefonní čísla na všechny složky integrovaného záchranného systému, může se totiž lehce stát, že se člověku ve stresu to správné telefonní číslo nevybaví.
Karta se vyplní a v obálce, která je opatřena lepící a magnetickou páskou se připevní na viditelné místo, nejlépe na lednici nebo vchodové dveře. Tato dvě místa byla předem dohodnuta se záchranáři, hasiči a strážníky. V případě zdravotních komplikací tak její existence a zejména její správné umístění v bytě může usnadnit záchranářům práci a výrazně zvýšit šanci na přežití ohrožené osoby.
Pro přehlednost je tiskopis barevný – podle důležitosti informací. Na přední stranu, jak už jsem dříve zmínila, se mohou zapsat především údaje o nemocech, užívaných lécích, alergiích, kontakt na praktického lékaře a na blízké osoby.
Na zadní straně se nachází na jednom místě všechny užitečné kontakty pro Prahu 13, kde vám mohou poskytnout potřebné informace při řešení nejrůznějších životních situací a událostí. Ať už z oblasti sociálních služeb, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením apod. Proto zde naleznete například spojení na Úřad práce ČR sídlící v 1. patře budovy radnice Prahy 13, náš odbor sociální péče, Středisko sociálních služeb Prahy 13. Jelikož Praha 13 nabízí nejen pro seniory spoustu volnočasových aktivit a bonusů, mimo jiné tu funguje i Virtuální klub pro seniory, jsou na formuláři kontakty na tak zvaný Senior point v budově radnice.


Vypsat tiskopis Seniorské obálky není složité. A pokud si nebudete vědět rady, tak vám určitě budou nápomocni vaši nejbližší z rodiny. Stejně tak vám určitě neodmítnou pomoc sociální pracovníci z Úřadu městské části Praha 13, zdravotníci i ošetřující praktický nebo odborný lékař. Velmi důležité je, aby karta obsahovala stále aktuální údaje. Vždy, když vám budou změněny léky nebo jejich dávkování, zkrátka, nastane jakákoli změna, která se týká vašeho zdravotního stavu, je potřeba ji do formuláře zapsat – např. nemoci, se kterými se léčíte, léky, které užíváte, prodělané úrazy, operace, kontakty na praktického či odborného lékaře, na příbuzné a blízké osoby. Doporučovala bych uložit do obálky i kopii karty zdravotního pojištění, občanského průkazu a vždy poslední propouštěcí zprávu z nemocnice hned po ošetření nebo hospitalizaci. Seniorská obálka, jak už název napovídá, byla původně vymyšlena a určena především seniorům, kteří žijí osamoceně ve svém domově. Seniorskou obálku ale vřele doporučuji všem osobám se zdravotním postižením, rodičům samoživitelům, ale i cizincům, kteří u nás žijí.
I.C.E. kartu včetně instrukcí je možné volně bezplatně získat na Úřadu MČ Praha 13. Sadu může obdržet občan, který má trvalý pobyt v MČ Praha 13. Vše vyřídíte v tzv. Senior pointu ve 4. patře radnice naší městské části na Slunečním náměstí 13 – v kanceláři č. 517 u radní Anety Ečekové Maršálové nebo u Hany Zelenkové v kanceláři č. 540.
Doba pro výdej Seniorské obálky: pondělí 12.00 – 15.00 a středa 8.00 – 11.30.
Veškeré informace můžete získat také na telefonních číslech 235 011 615 nebo 776 246 938. Podrobné informace o Seniorské obálce a instrukce k jejímu vyplnění lze najít na webových stránkách Prahy 13 www.praha13.cz/Seniorska-obalka.html.

Aneta Ečeková Maršálová, radní