Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rozšíření bezplatné právní poradny na radnici

Radnice Prahy 13 nabízí právní poradenství občanům městské části v problematické situaci už od ledna 2014. Centrum právní pomoci sídlí v místnosti č. 317 ve 2. patře radnice na Slunečním náměstí a poskytuje občanům Prahy 13 základní právní poradenství zdarma. Původně bylo v provozu 2x týdně, nyní byly návštěvní hodiny centra rozšířeny na čtyři dny v týdnu: pondělí a úterý 14.00 – 16.00, středa a čtvrtek 9.00 – 12.00.

Zájemce o právní radu musí mít na území městské části trvalý pobyt nebo zde vlastnit nemovitost. Musí se předem telefonicky objednat na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatnou linku 800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít.

Centrum právní pomoci je určeno pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v problematické situaci a nevědí si sami rady. Poskytne základní radu, jak postupovat v konkrétním případě v oblasti rodinného a pracovního práva, náhrady škody, ve spotřebitelských záležitostech, v otázkách nájmu a podnájmu, dluhů, migrace, v problematice menšin i v trestně právní oblasti.

Kateřina Černá, tajemnice úřadu