Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Informace k ubytovávání turistů

Pracovníci oddělení daní a poplatků ÚMČ Praha 13, jako správci místních poplatků, opakovaně zjišťují při kontrolách zejména webových nabídek a inzerce k ubytování turistů, že jsou turistům nabízeny volné pokoje v domech a bytech, ale i celé byty s doprovodnými službami.

Povinnost platit místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (turistický poplatek) se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, kteří na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo mají předmětné prostory kolaudované pouze k bydlení. Ubytovatel (ten, kdo ubytování poskytuje) je povinen oznámit zahájení ubytovací činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení ubytování.

Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li tento dnem příchodu. Platí se de facto za přespání.

Ubytovatelé často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti s těmito komerčními aktivitami spojené. Vystavují se tak možnosti postihu a udělení finančních sankcí ze strany správce místního poplatku a dalších správních orgánů (pokuta za nepřihlášení k poplatku může být udělena až do výše 500 000 Kč).

Případné dotazy či přihlášky k poplatku směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků, pí. Romana Hrušková, tel. 235 011 408, e-mail: hruskovar@p13.mepnet.cz, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků