Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Rodinná politika v Praze 13

Městská část Praha 13 považuje rodinu za klíčovou hodnotu svého dalšího rozvoje a snaží se být k rodině a jejím potřebám vstřícná. Z toho důvodu byla Zastupitelstvem MČ Praha 13 dne 20. června 2018 schválena Koncepce rodinné politiky pro městskou část Pra - ha 13 na období 2018–2024. Její součástí je rovněž Akční plán na období 2018–2020. Jeho jednotlivé aktivity se MČ Praha 13 snaží již realizovat a uspokojuje tak potřeby rodin žijících na svém území. Informace o rodinné politice Prahy 13 i obsah Koncepce rodinné politiky si mohou občané již nyní vyhledat na webových stránkách www.praha13.cz.

Jan Morčuš, koordinátor koncepce rodinné politiky