Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

MA 21 a společenská odpovědnost

Městská část Praha 13 a Plzeňský Prazdroj uzavřeli 20. června memorandum o spolupráci v projektu s názvem Respektuj 18!. Projekt se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými. Praha 13 se podpisem memoranda stala teprve druhou pražskou městskou částí, která jej veřejně podporuje. Podepsání memoranda iniciovala místní Agenda 21. Cílem celého projektu je snaha o změnu dosud poměrně tolerantního postoje české veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými do 18 let. Projekt se snaží informovat širokou veřejnost o problematice konzumace alkoholu mezi mladými lidmi, upozorňuje na problémy, které s tím souvisí a v neposlední řadě se snaží apelovat na prodejce, kteří podáváním alkoholu nezletilým porušují zákon. První akcí, na které byl projekt veřejnosti v rámci Prahy 13 představen, byl Den zdraví s Prahou 13, kde za přítomnosti starosty Davida Vodrážky a zástupců Plzeňského Prazdroje proběhlo i slavnostní podepsání memoranda.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21