Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Veřejné fórum

V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně pozvat na již 7. Veřejné fórum pro občany Prahy 13, které se uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 od 17.00 hodin v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Fórum je příležitost vás, občanů, veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnost přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za účasti místostarosty Pavla Jaroše, odpovědného politika MA 21 Štěpána Hošny a dalších zástupců MČ Praha 13.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21