Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

NOVÉ SPORTOVNÍ TŘÍDY

V rámci projektu Spolu na startu byla v pondělí 1. června na 173 stadionech v celé České republice oficiálně zahájena letošní atletická sezona. Jedním ze stadionů, kde tyto atletické mítinky proběhly, byl i atletický ovál ZŠ Janského. Pod vedením SK Aktis se zde setkali atleti z Prahy 13 a spolu s výstřelem startovacích pistolí vběhli do nové sportovní sezony. Pro naši školu byla tato akce symbolická i z toho důvodu, že tento výstřel pomyslně otevřel i nové sportovní třídy v ZŠ Janského.

Jan Havlíček, ředitel školy