Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘECHOD DÍTĚTE Z MŠ DO ZŠ

V úterý 6. června se uskutečnil pátý a poslední workshop z cyklu zaměřeného na téma Přechod dítěte z mateřské do základní školy realizovaný v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13. Ve školní jídelně FZŠ Brdičkova se sešli rodiče dětí předškolního věku i pedagogové, aby se pod vedením lektorek (školní psycholog, školní speciální pedagog a klinický logoped) zaměřili na témata – Řeč a logopedické poruchy i Specif ické poruchy učení. Jsme rádi, že se akce opět setkala s velkým ohlasem a příští školní rok budeme v tomto trendu pokračovat nabídkou dalších zajímavých seminářů.

Marcela Fuglíková