Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PLNÝ ZÁŽITKŮ

I v průběhu prázdnin pokra čujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Od 20. do 23. července proběhl v naší FZŠ Trávníčkova v rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání příměstský tábor pod vedením Nelly Líčkové a Evy Štychové. Děti prošly Královskou cestu, vystoupaly na Staroměstskou mosteckou věž, navštívily Pražský hrad, Karlštejn, Národní technické muzeum, nechybělo koupání nebo opékání buřtíků... Poslední den objevovaly zajímavosti Prahy 13. Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou unií.

Ilona Žďárská