Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

V ZŠ Mohylová vznikl ve spolupráci s rodiči a žáky projekt na prohloubení enviromentálního vzdělávání Revitalizace školní zahrady. S jeho financováním pomohla škole dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, Městská část Prahy 13 a Rada rodičů. Díky tomu se zahrada stává v podstatě studijním materiálem a žáci ji mohou využívat například pro školní projekty Voda, Les a Místo, kde žijeme. Během minulého školního roku prošla zahrada řadou změn. Díky nim zde žáci, pedagogové, rodiče i veřejnost najdou zahrádky, o něž pečují sami žáci, vrbové skrýše, skleník nebo králíky a slepice. O ty se děti starají v rámci přestávek a kroužku Chovatel – pěstitel. Ve třídách správně třídíme odpad, ten bio dáváme na kompost. Žáci si tak prohlubují vědomosti a dovednosti umožňující poznávat přírodu a svět, ve kterém žijí. Dominantou zahrady se však stal krásný zahradní domek ladící s komponenty v areálu školy. Bude využíván pro školní i mimoškolní aktivity – relaxace, skupinové práce, badatelské a praktické činnosti...

Díky všem pozitivním změnám mohou nyní žáci zažívat výuku i v nepříznivém počasí v terénu. Zahrada se tak stala místem nejen pro efektivní výuku, ale i trávení volného času s vazbou na přírodu.

Kateřina Srbová a Veronika Pijáková