Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 284 098 887, 284 098 888 (s přesměrováním na mobilní telefony). 

Odkaz na mapku pro zobrazení stanovišť na NO.


datum
stanoviště
čas přistavení
2. 3. sobotaOvčí hájek - parkoviště proti č. 2159/16
8.00 – 8.20
2. 3. sobotaPetržílkova - č. 2483/40
8.30 – 8.50
2. 3. sobotaK Sopce - proti č. 1655
9.00 – 9.20
2. 3. sobotaJaroslava Foglara - parkoviště proti č. 1329/2
9.30 – 9.50
2. 3. sobotaNad Dalejským údolím - u č. 2689
10.00 – 10.20
2. 3. sobotakřižovatka ul. Operetní x Melodická
10.30 – 10.50
2. 3. sobotaK Zahrádkám - park. záliv před vchodem do restaurace č.1047/21a
11.00 – 11.20
2. 3. sobotaChalabalova - parkovací záliv proti č. 1612
11.30 – 11.50
2. 3. sobotaK Hájům - plocha proti č. 821/11
12.00 – 12.20
14. 3. čtvrtek5. máje - proti domu č. 325
15.00 – 15.20
14. 3. čtvrtekkřižovatka ul. K Fialce x Živcových
15.30 – 15.50
14. 3. čtvrtekkřižovatka ul. Běhounkova x Dominova - parkoviště u č. 2463
16.00 – 16.20
14. 3. čtvrtekSuchý vršek - parkoviště proti domu č. 2101
16.30 – 16.50
14. 3. čtvrtekPetržílkova - parkoviště proti domu č. 2267
17.00 – 17.20
14. 3. čtvrtekBašteckého - u garáží č. 2608/11a
17.40 – 18.00
14. 3. čtvrtekJanského - parkovací záliv proti č. 2211
18.10 – 18.30
14. 3. čtvrtekJanského - parkovací záliv u lékárny u č. 2254
18.40 – 19.00

Jitka Zámorská, OŽP