Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Sběr biologického odpadu

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!


Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.

Jitka Zámorská, OŽP


datum
stanoviště
čas přistavení
30. 3. – so
K Sopce - parkovací záliv
9.00–12.00
30. 3. – so K Řeporyjím x V Brůdku - rybník
13.00–16.00