Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Použité spreje patří do směsného odpadu!

Pražské služby apelují na občany, aby při třídění tlakových nádob postupovali obezřetně. Chránili zdraví vlastní i druhých, pamatovali na bezpečnost a přesně věděli, co kam vyhazují. Při nesprávném třídění vzniká riziko exploze a požáru. Nevyprázdněné malé spreje patří do černé popelnice na směsný komunální odpad. Bez problémů je zpracují a energeticky využijí v ZEVO Malešice, kde nenapáchají žádné škody. Nádoby se stlačenými plyny jsou nebezpečné kvůli vysokému tlaku uvnitř. Vlivem tepla nebo poškození mohou explodovat, způsobit vážná poranění, což se u sprejů se zbytkovým obsahem občas děje. Naopak zcela prázdné spreje je možné vyhodit do šedých kontejnerů na kov. Malé spreje od laků na vlasy, deodorantů nebo osvěžovačů vzduchu, repelentů, obranných plynů a podobně používají lidé denně. Někdy je hází poloprázdné chybně do kontejnerů na kov, stejně jako plynové kartuše nebo dokonce turistické vařiče. Výše jmenované obaly mají ale na sobě symbol ohně. Jedná se tedy o hořlavý plyn, aerosol, kapalinu a páry. Takový sprej se nesmí zahřívat, mechanicky poškodit, prorazit ani používat v blízkosti ohně. Porušení těchto obecně závazných pravidel může mít fatální následky. 

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí