Zpravodaj městské části Praha 13

Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00

Nabídka služeb pro seniory

Nabídka služeb pro seniory


Denní stacionář pro seniory při Domově sv. Karla Boromejského v Praze – Řepích nabízí:

▪ denní pobyt v příjemném a respektujícím prostředí ▪ kvalifikovaný personál ▪ stravování ▪ hygienické zázemí  ▪ aktivizační programy přizpůsobené možnostem, potřebám a zájmům klienta.

Provozní doba v pracovní dny je 7.00–16.30 hodin. Podrobné informace podá staniční sestra Jana Hejzlarová na tel. 235 323 248, www.domovrepy.cz, stacionar@domovrepy.cz nebo přímo ve stacionáři na adrese Domov sv. K. Boromejského, K Šancím 50, Praha – Řepy.

Kateřina Szczepaniková